E-doręczenia jako nowy sposób komunikacji pomiędzy urzędem a obywatelem

W dniu 7 października 2020 r. sejm przyjął ustawę o doręczeniach elektronicznych. Wkrótce ustawą zajmie się senat.

Za sprawą e-doręczeń, możliwym stanie się wysyłanie i odbieranie pism urzędowych w formie korespondencji elektronicznej. Zgodnie z założeniami projektu, tak zwane e-doręczenie będzie traktowane na równi z wysłaniem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru bądź doręczeniem osobistym.

Celem wprowadzenia ustawy jest ograniczenie stosowania formy papierowej, na rzecz szybszej i bardziej ekonomicznej formy elektronicznej. Ponadto ustawa stworzy możliwość wygodnego odbierania pism urzędowych, niezależnie od aktualnego miejsca pobytu.

Zgodnie z ustawą, obywatele będą mogli posiadać po jednym adresie służącym do komunikacji z urzędami publicznymi. Kluczową rolę ma pełnić odpowiednio zabezpieczona skrzynka e-doręczeniową, działająca w sposób podobny do skrzynki mailowej.

Co istotne, również urzędy będą zobowiązane do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych, służącego do nadawania oraz odbierania korespondencji.

W związku z realizacją postanowień ustawy o doręczeniach elektronicznych ma zostać utworzona tzw. baza adresów elektronicznych. Wpis do powyższej bazy będzie zobowiązywać podmiot publiczny do doręczania pism urzędowych na wskazany adres.

Korzystanie z nowej formy kontaktu z urzędami nie będzie obligatoryjne. Warunkiem otrzymania korespondencji w formie papierowej będzie zgłoszenie swojej woli odpowiednim organom publicznym.