Możliwość odliczenia straty poniesionej w 2020 r. z powodu COVID-19 od dochodu za 2019 r.

Przepisy art. 52k ustawy o PIT i art. 38f ustawy o CIT wprowadzają możliwość, z której mogą skorzystać podatnicy, którzy z powodu COVID-19 ponieśli w 2020 r. stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz uzyskali w 2020 r. łączne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej działalności.

Podmioty takie mogą jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5 000 000 zł, odpowiednio dochód lub przychód uzyskany w 2019 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej. W celu dokonania obniżenia podatnik powinien złożyć korektę zeznania za rok 2019 r.

Dzięki temu rozwiązaniu firmy poszkodowane przez COVID-19 mogą otrzymać zwrot podatku dochodowego.