Nowa pomoc dla firm w tarczy 6.0

Informujemy, że prace nad tarczą 6.0 zostały wznowione na ostatnim posiedzeniu Sejmu. Znamy też kolejne szczegóły dotyczące wprowadzonych zmian do projektu ustawy. W związku z tym poniżej przedstawiamy aktualne podsumowanie prac parlamentu nad nowymi rodzajami pomocy dla firm w stanie epidemii. Dodatkowo w załączeniu przesyłamy tabelkę z kodami PKD uprawniającymi do pomocy, opracowaną na podstawie aktualnych zmian w projekcie, w związku z czym wymieniony w niej zakres może ulec modyfikacjom.

Nowa tarcza 6.0 przewiduje kilka from pomocy dla przedsiębiorców z oznaczonych branż:

  1. zwolnienie ze składek ZUS,
  2. dodatkowe świadczenie postojowe,
  3. dotację wypłacaną przez starostę w wysokości 5.000,00 zł,
  4. dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników – 2.000,00 zł na każdego pracownika.

W zakresie warunków, jakie musi spełniać podmiot ubiegający się o konkretne wsparcie, niestety należy zaczekać na ostateczną wersję ustawy. W tej chwili zostało bowiem zgłoszone wiele propozycji zmian, które są rozbieżne. Przedstawianie ich Państwu w tym momencie mogłoby spowodować niepotrzebny chaos.

Istotnym jest, że zostanie zmieniona i rozszerzona grupa branż, które zgodnie z kodem PKD przeważającej działalności gospodarczej, będą mogły ubiegać się o pomoc. Prawdopodobnie zostanie poszerzona o branżę turystyczną i przewoźników, hotele, inne miejsca noclegowe, czy pozaszkolne formy edukacji.

Bardzo ważną zmianą jest wprowadzenie upoważnienia dla Prezesa Rady Ministrów do wydawania rozporządzeń w sprawie nowych form (modyfikacji dotychczasowych) wsparcia przedsiębiorców i gospodarki. Taki zabieg pozwoli w przyszłości przyspieszyć proces udzielania pomocy i zapobiegnie sytuacjom podobnym do procedowania nad tarczą 6.0.