Nowe terminy na sporządzenie sprawozdań finansowych za 2020 rok

Nowe terminy na sporządzenie sprawozdań finansowych za 2020 rok

W dniu 29 marca 2021 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 572) zgodnie, z którym przedłużono terminy sporządzania sprawozdań finansowych dla jednostek sektora prywatnego, publicznego oraz organizacji non-profit za rok obrotowy 2020.

Rozporządzenie przedłuża terminy na sporządzenie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2020 dla:

  • jednostek sektora prywatnego oraz organizacji non-profit – o 3 miesiące,
  • jednostek sektora finansów publicznych – o 1 miesiąc.

Jak podkreśla Ministerstwo Finansów wydłużenie terminów na sporządzenie sprawozdań finansowych jest wyjściem naprzeciw postulatom zgłaszanym przez przedsiębiorców i księgowych w sprawie przedłużenia terminu sporządzenia sprawozdań finansowych za rok 2020.