Nowy plik JPK_VAT zamiast deklaracji VAT-7 i VAT-7K

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadza między innymi nowe rozwiązania w zakresie rozliczeń związanych z podatkiem od towarów i usług.

Podatnicy podatku VAT będą składać do urzędu skarbowego wyłącznie deklarację VAT w formie nowego pliku JPK_VAT (przesyłana wyłącznie w formie elektronicznej). Oznacza to, że podatnicy nie będą musieli składać już deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Celem zmian jest uproszczenie rozliczenia podatku od towarów i usług.

Nowe przepisy wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. (od tej daty obowiązek składania nowych plików JPK_VAT będzie dotyczył tylko dużych przedsiębiorców). Reszta przedsiębiorców będzie musiała to robić obligatoryjnie od 1 lipca 2020 r.

Zmiany zakładają także kary za nieprzestrzeganie przez podatników ww. obowiązków (art. 56 i art. 61a kodeksu karnego skarbowego).