Nowy wzór formularza dot. raportowania cen transferowych (druk TP-R)

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku CIT.

Przedmiotowe rozporządzenie wprowadza nowy wzór informacji dot. raportowania cen transferowych (druk TP-R). Zgodnie z uzasadnieniem ustawodawcy, proponowane rozwiązanie ma za zadanie ułatwić wypełnianie informacji o cenach transferowych. Takie uzasadnienie stoi jednak w sprzeczności z tym, jak rzeczywiście wygląda nowy wzór dokumentu. Jest on bowiem dużo bardziej szczegółowy niż ten obowiązujący obecnie.

Nowy druk zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. Będzie w nim trzeba wykazać transakcje, które miały miejsce w 2020 roku.