Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (split payment)

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – wprowadza (przy spełnieniu określonych warunków) obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (split payment). Ustawa wchodzi w  życie z dniem 1 listopada 2019 r.

Wprowadza się obowiązkowy split payment w wybranych branżach (branże te będą opisane w załączniku nr 15 do ustawy o VAT – będą to sektory gospodarki takie jak m.in. stal, złom, sprzęt elektroniczny, złoto, metale nieżelazne, paliwa i tworzywa sztuczne).

Ponadto obowiązkowy split payment będzie stosowany wyłącznie w relacjach B2B (między przedsiębiorcami), wyłącznie w zakresie faktur, których wartość brutto wynosi powyżej 15.000 zł.

Z rachunku VAT będzie można płacić następujące należności:

  • podatek VAT (w tym z tytułu importu towarów, dodatkowego zobowiązania podatkowego w tym podatku, a także odsetek za zwłokę w VAT lub odsetek za zwłokę od dodatkowego zobowiązania podatkowego);
  • podatek CIT oraz zaliczki na ten podatek, a także odsetki za zwłokę w CIT oraz odsetki od zaliczek na ten podatek;
  • podatek PIT oraz zaliczki na ten podatek, a także odsetki za zwłokę w PIT oraz odsetki od zaliczek na ten podatek;
  • podatek akcyzowy, przedpłaty podatku akcyzowego, wpłaty dzienne, a także odsetki za zwłokę w podatku akcyzowym oraz odsetki od przedpłat podatku akcyzowego;
  • należności celne oraz odsetki za zwłokę od tych należności;
  • składki ZUS.

Warto dodać, że mechanizm ten będą zobowiązani stosować także podatnicy, którzy są zwolnieni z podatku od towarów i usług.