Od 1 kwietnia 2020 r. wchodzi w życie nowa matryca stawek VAT

Od 1 kwietnia 2020 r. wchodzi w życie nowa matryca stawek VAT. Wnioski w zakresie wyrobów i usług medycznych przedstawiamy w krótkiej formie tabelarycznej: