Pakiet VAT e-commerce – zmiany w podatku od towarów i usług od dnia 1 lipca 2021 roku

Od 1 lipca 2021 roku wchodzą w życie zmiany w ustawie o VAT dotyczące transgranicznego handlu elektronicznego pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami (tzw. B2C).

Skorzystanie z nowych procedur rozliczenia podatku VAT z tytułu sprzedaży towarów lub usług na odległość za pośrednictwem platform elektronicznych na rzecz konsumentów z krajów UE ma mieć charakter fakultatywny. W przypadku ich uwzględnienia, będzie istniała możliwość rozliczenia podatku VAT tylko w jednym państwie, co do zasady w państwie siedziby przedsiębiorcy, a nowa procedura obejmie wszystkie dostawy (niezależnie od państwa) mogące być jej przedmiotem. Rozliczanie podatku VAT będzie możliwe w jednej deklaracji składanej elektronicznie wyłącznie do organu państwa członkowskiego identyfikacji, tj. państwa siedziby przedsiębiorcy, przy zastosowaniu stawek VAT właściwych dla kraju konsumenta.

W przypadku nieskorzystania z tzw. „pakietu VAT e-commerce”, jeżeli zostanie przekroczony limit sprzedaży w wysokości łącznie 10 000 euro netto, konieczna będzie rejestracja w każdym państwie członkowskim, w celu rozliczenia należnego podatku VAT. Wskazany wyżej limit liczony jest sumarycznie dla wszystkich transakcji, a nie zaś jak dotychczas, osobno dla każdego państwa i jest to limit roczny.