Planowane przedłużenie terminów na sporządzenie sprawozdań finansowych

Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że planuje wydłużyć termin sporządzenia sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2020. Więcej czasu mają dostać jednostki sektora prywatnego, publicznego, a także organizacje non-profit. Rozporządzenie w tej sprawie jest na ostatnim etapie procesu legislacyjnego. Decyzja ma oczywiście związek z trudną sytuacją związaną z COVID-19.

Planowane przedłużenia terminów na sporządzenie sprawozdań są następujące:

– dla jednostek sektora prywatnego oraz organizacji non-profit – o 3 miesiące,

– dla jednostek sektora finansów publicznych – o 1 miesiąc.