Planowane przedłużenie terminu na rozliczenie podatku CIT

W dniu 10 marca 2021 r. został opublikowany projekt rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Podatnicy podatku od osób prawnych, zamiast do końca marca, będą mogli rozliczyć się do końca czerwca. Zmiana ma dotyczyć podmiotów, których rok podatkowy zakończył się między 1 grudnia 2020 r. a 28 lutego 2021 r.

Należy zaznaczyć, że jest to projekt, a więc na dzień dzisiejszy te zmiany jeszcze nie obowiązują. Jednak należy spodziewać się wejścia w życie tego rozporządzenia w najbliższym czasie.