Planowane uproszczenia w zakresie cen transferowych

Ministerstwo Finansów poinformowało, że prowadzi prace nad wprowadzeniem w życie uproszczeń dotyczących obowiązków podatników związanych z cenami transferowymi.

Planowany pakiet uproszczeń ma obejmować m.in.:

– rezygnację z oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych;

– integrację oświadczenia o rynkowości cen transferowych z formularzem TPR;

– zwolnienia z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji tzw. „czystych” refaktur oraz sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych w przypadku safe harbour finansowego;

– zniesienie warunku potwierdzenia dokonania korekty cen transferowych w rocznym zeznaniu podatkowym;

– wydłużenie terminu na przedłożenie na żądanie organów podatkowych lokalnej dokumentacji cen transferowych.