Planowane wydłużenie terminu na sporządzenie dokumentacji i raportowanie cen transferowych

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła poprawkę do tarczy antykryzysowej, która przewiduje wydłużenie terminu na sporządzenie dokumentacji oraz na raportowanie o cenach transferowych.

Termin na przygotowanie lokalnej DCT i na raportowanie do urzędu skarbowego będzie wydłużony o 3 miesiące (do 31 grudnia 2021 r.) dla podatników, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. W przypadku podatników, których rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, a termin na sporządzenie lokalnej DCT przypadał pierwotnie na okres 1.02.2021 r. – 30.06.2021 r., terminy zostaną wydłużone do dnia 30 września 2021 r.

Także czas na sporządzenie grupowej DCT będzie przedłużony. Minie on w ciągu 3 miesięcy od upływu przedłużonego czasu na sporządzenie dokumentacji lokalnej.