Planowane zaniechanie poboru PIT I CIT z tytułu umorzenia subwencji PFR

W dniu 9 lipca 2021 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej udzielonej w ramach Tarczy Finansowej PFR.

Projekt zakłada zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej udzielonej przez PFR w ramach rządowego programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego. 

Zgodnie ze wskazanym projektem, wspomniane zaniechanie poboru podatku będzie mieć zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 czerwca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Zdaniem twórców projektu:  „(…) Obowiązek zapłaty podatku od umorzonych zobowiązań z tytułu subwencji finansowej otrzymanej z Polskiego Funduszu Rozwoju, w kontekście kryzysu wywołanego pandemią uniemożliwiającego podatnikom prowadzenie działalności w dotychczasowym kształcie, stanowi dodatkowe obciążenie ekonomiczne. Zatem zasadne jest, z uwagi na sytuację gospodarczą, zaniechanie poboru podatku od środków mających charakter zwrotny, otrzymanych przez przedsiębiorców w ramach wsparcia przez Rząd, w przypadku ich umorzenia. (…)”.