Podatek u źródła – kolejne planowane odroczenie przepisów

Ministerstwo Finansów opublikowało informację w sprawie przepisów o poborze podatku u źródła od 1 stycznia 2021 r. Obecnie w Ministerstwie trwają prace legislacyjne nad wydaniem rozporządzeń dotyczących poboru podatku u źródła.

Zakładają one kolejne odroczenie wejścia w życie przepisów dotyczących tzw. procedury WHT refund (czyli obowiązku poboru podatku według stawki krajowej z prawem do zwrotu całości bądź części podatku) – do dnia 30 czerwca 2021 r. Przypomnieć należy, że Ministerstwo wydało już kilka podobnych rozporządzeń, które przesuwały w czasie wejście ww. przepisów (obecnie do dnia 1 stycznia 2021 r.). Planowany akt prawny jest więc kontynuacją tego schematu działania.

Przesunięcie objęłoby swym zakresem zarówno podatników podatku CIT, jak i PIT.