Prace nad wprowadzeniem do polskiego prawa nowego rodzaju podmiotu – fundacji rodzinnej

Informujemy, że na poziomie ministerialnym trwają obecnie prace dotyczące wprowadzenia do polskiego prawa nowego rodzaju podmiotu – fundacji rodzinnej.

Fundacja rodzinna to konstrukcja znana w wielu europejskich krajach, ułatwiająca kontynuację działania firm rodzinnych w długiej perspektywie czasu oraz zapewniająca trwałość majątku rodzinnego. Wzorem innych rozwiązań znanych w Europie fundacja rodzinna miałaby być osobą prawną, a celem jej działalności byłoby zarządzanie majątkiem i jego ochrona, zgodnie z wolą fundatora określoną w statucie. Fundacje tego typu z powodzeniem funkcjonują w innych państwach, szczególnie w państwach niemieckojęzycznych. Przewidywany termin zakończenia prac nad tym zagadnieniem wyznaczony został na 2022 r. Ministerstwa pragną stworzyć instrument, który zabezpieczyłby polskie firmy rodzinne przed ich sprzedażą zewnętrznym inwestorom lub „utratą” w ramach kolejnego pokolenia (co, statystycznie, dzieje się stosunkowo często) – jest więc szansa, że opracowana propozycja będzie atrakcyjna dla właścicieli takich przedsiębiorstw.

Wprowadzenie tego rozwiązania dałoby dostęp do nowej metody planowania sukcesji firm rodzinnych i ochrony majątku na przyszłość. Na chwilę obecną nie opracowano jeszcze szczegółów dotyczących zasad funkcjonowania takiej fundacji czy sposobu jej opodatkowania. Niemniej jednak nasz zespół obserwuje działania ministerialne i w miarę ich postępu będziemy Państwu przedstawiać najnowsze informacje w tym zakresie.