Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność podlega podatkowi VAT

Zgodnie z wyrokiem TSUE z dnia 25 lutego 2021 r. (C-604/19) przekształcanie użytkowania wieczystego we własność jest formą działalności gospodarczej i powinno być obciążone podatkiem VAT.

 

Trybunał zwrócił przy tym uwagę na art. 14 ust. 2 lit. a) unijnej dyrektywy o VAT zgodnie, z którym „przeniesienie prawa własności do towaru w zamian za odszkodowanie, z nakazu wydanego przez organ władzy publicznej lub w jego imieniu albo z mocy prawa” jest traktowane jak dostawa towarów.

 

Przedmiotem sprawy toczącej się przed TSUE był spór między gminą Wrocław, a Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej dotyczący interpretacji prawa podatkowego. Zdaniem Gminy, od opłat przekształceniowych nie należy się podatek VAT, ponieważ gmina działa jako organ władzy publicznej – w związku z czym nie może być podatnikiem. Dyrektor KIS nie zgodził się z taką argumentacją i uznał, że gmina pobierając takie opłaty działa jako podatnik VAT.

 

W związku z ww. wyrokiem, jednostki samorządu terytorialnego, które dotychczas nie naliczały podatku VAT, mogą być zobowiązane do jego zapłaty. Ponadto wyrok uniemożliwi odzyskanie zapłaconego podatku VAT przez gminy, które podatek VAT naliczały i miały nadzieję go odzyskać.