Przesunięcie terminu wpłaty zaliczek na PIT

Pierwotnie przesunięcie terminów wpłaty zaliczek za marzec i kwiecień 2020 r. miało miejsce do dnia 1 czerwca 2020 r. (art. 52o ustawy o PIT). Najnowsze rozporządzenie Ministra Finansów przesunęło termin wpłacania zaliczek na podatek PIT w następujący sposób:

– zaliczki za miesiąc marzec 2020 r. – mogą być wpłacane do dnia 20 sierpnia 2020 r.;

– zaliczki za miesiąc kwiecień 2020 r. – mogą być wpłacane do dnia 20 października 2020 r.;

– zaliczki za miesiąc maj 2020 r. – mogą być wpłacane do dnia 20 grudnia 2020 r.

Ww. odroczenia dotyczą wyłącznie zaliczek od następujących przychodów:

– ze stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy;

– z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy;

– z działalności wykonywanej osobiście z art. 13 pkt 8 PIT (wyłącznie umowa zlecenie, umowa o dzieło, prawa autorskie, prawa pokrewne).

Należy jednak pamiętać, że przedmiotowe przesunięcia dotyczą wyłącznie płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje z powodu epidemii COVID-19 (czyli np. odczuli spadek przychodów).