Raportowanie schematów podatkowych (MDR) może być przedmiotem wniosku o interpretację indywidualną

Naczelny Sąd Administracyjny wydał dnia 28.01.2021 r. wyrok (I FSK 1703/20), zgodnie z którym podatnicy mogą we wnioskach o interpretację indywidualną pytać Dyrektora KIS o kwestie związane z raportowaniem schematów podatkowych MDR (m.in. o to czy dana czynność wypełnia znamiona schematu podatkowego i czy należy ją raportować).

Jest to orzeczenie korzystne dla podatników, którzy do tej pory spotykali się z odmową wydawania przez Dyrektora KIS interpretacji w ww. sprawach. Organ podtrzymywał, że nie jest uprawniony do interpretowania przepisów dotyczących MDR. Wskazany wyrok NSA jest więc przełomowy.