Spółka komandytowa podatnikiem CIT – informacja MF w sprawie sprawozdawczości spółek

Spółki komandytowe uzyskały status podatnika CIT z dniem 1 stycznia 2021 r. (opcjonalnie uzyskają go z dniem 1 maja 2021 r.). Poniżej zamieszczamy podsumowanie informacji wydanej przez Ministerstwo Finansów w zakresie obowiązków sprawozdawczych takich spółek.

Gdy spółka komandytowa staje się podatnikiem CIT od 1 stycznia 2021 r., to termin zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 wynikający z przepisów ustawy o rachunkowości (31 grudnia 2020 r., w przypadku gdy rok obrotowy równy jest kalendarzowemu) pokryje się z terminem zamknięcia ksiąg rachunkowych wynikającym z ustawy nowelizującej.

Gdy spółka komandytowa uzyskuje status podatnika CIT z dniem 1 maja 2021 r. możliwe są dwie sytuacje, w zależności od decyzji spółki komandytowej:

– sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy rozpoczęty 1 stycznia 2020 r. i kończący się 31 grudnia 2020 r. Sprawozdanie finansowe za kolejny rok – podobnie, tj. okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., z tym, że 30 kwietnia 2021 r. spółka powinna zamknąć księgi rachunkowe dla celów podatkowych – bez sporządzania sprawozdania finansowego lub

– sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy rozpoczęty 1 stycznia 2020 r. i kończący się 30 kwietnia 2021 r. Sprawozdanie finansowe za kolejny rok obrotowy obejmuje 8 miesięcy, tj. okres od 1 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Zamknięcie ksiąg rachunkowych na 30 kwietnia 2021 r. będzie wówczas zamknięciem zarówno dla celów finansowych (sporządzenie sprawozdania finansowego) jak i podatkowych.