Termin rozliczenia podatku CIT przedłużony do 30 czerwca 2021 r.

W dniu 29 marca 2021 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 marca 2021 r. zgodnie z którym został wydłużony termin do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Pierwotny termin dla rozliczenia podatku CIT, który miał minąć 31 marca 2021 roku został przedłużony do 30 czerwca 2021 r.

Dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych jest to czas na:

złożenie zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 28 lutego 2021 r.,

wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w pkt 1, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy CIT.