Termin składania wniosków PFR 2.0

Przypominamy, iż w dniu 28.02.2021 r. upływa ostateczny termin składania przez przedsiębiorców wniosków do PFR o przyznanie subwencji finansowej w ramach programu Tarcza Finansowa dla MMŚP 2.0. Z aktualnych informacji PFR wynika, że termin ten jest ostateczny i nie jest planowane jego przedłużenie.

Wnioski o subwencję finansową są przyjmowane od 15 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r. (do tego dnia banki uczestniczące w Programie będą przyjmowały wnioski o subwencje). Procedura odwoławcza w ramach Programu trwa od 1 lutego 2021 r. do 31 marca 2021 r.