Trybunał Konstytucyjny zbada legalność przepisów dotyczących schematów podatkowych MDR

Trybunał Konstytucyjny pochyli się nad wnioskiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych i zbada, czy przepisy dotyczące obowiązku raportowania schematów podatkowych (MDR) są zgodne z Konstytucją RP.

Już od momentu rozpoczęcia procesu legislacyjnego, zgłaszano wiele zastrzeżeń dotyczących planowanych przepisów. Głównym problemem pozostaje konflikt rozwiązań z obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej przez doradców podatkowych, a także przedstawicieli innych podobnych zawodów (m.in. adwokaci i radcowie prawni). Przepisy w tym zakresie przewidują możliwość zwolnienia doradcy podatkowego z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej oraz określają sytuacje, w których przekazanie informacji nie stanowi naruszenia obowiązku zachowania prawnie chronionej tajemnicy zawodowej.

Ponadto rozwiązania związane z raportowaniem MDR wprowadzone w Polsce obowiązują w znacznie szerszym zakresie niż te, które przewidują przepisy unijne. Co więcej, niepotrzebny pośpiech w uchwaleniu przepisów spowodował, że są one niejasne, a ich stosowanie napotyka wiele problemów interpretacyjnych.