Uchylona kara za RODO

W styczniu br. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał uzasadnienie decyzji uchylającej niemal milionową karę, którą nałożył Urząd Ochrony Danych Osobowych na warszawską spółkę za niespełnienie tzw. obowiązku informacyjnego wobec osób fizycznych – przedsiębiorców, których dane spółka zebrała z ogólnie dostępnego rejestru przedsiębiorców CEIDG.

Co istotne, sąd potwierdził zasadność nałożenia na spółkę kary za niespełnienie w/w obowiązku, lecz wskazał na to, że UODO źle określił jej wysokość. Zdaniem sądu, Urząd nie uwzględnił faktu, że niektóre spośród osób wpisanych w bazie CEIDG już nie prowadzą działalności i nie ma pewności, że spółka, byłaby w stanie faktycznie dotrzeć do tych osób i spełnić ów obowiązek informacyjny. A jako, że wysokość kary została uzależniona m. in. od osób wobec których nie spełniono obowiązku, należało – zdaniem sądu – uchylić karę.