Ułatwienia w podatku dochodowym dla niektórych branż

Minister Finansów przedłużył rozporządzeniem terminy na przekazanie pobranych od pracowników zaliczek na PIT (z art. 31 PIT) oraz zaliczek na PIT i zryczałtowanego podatku (z art. 41 ust. 1 i 4 PIT). Przesunięcie terminu przekazania obejmie podatek pobrany przez płatnika za październik, listopad i grudzień 2020 r., przy czym wpłata podatku pobranego za:

– październik zostanie przedłużona do 20 maja 2021 r.,

– listopad zostanie przedłużona do 20 czerwca 2021 r.,

– grudzień zostanie przedłużona do 20 lipca 2021 r.

Wydłużenie dotyczy płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, prowadzących na dzień 30 września 2020 r. pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 47.71.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 55.10.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z lub 96.04.Z.

Oznacza to, że rozporządzenie obejmuje branże: gastronomiczną, rozrywkową, dbającą o zdrowie fizyczne, sprzedaży detalicznej.