Ważne zmiany KPC od 7 listopada 2019 r.

Już 7 listopada 2019 r. wejdą w życie kolejne poważne zmiany w procedurze cywilnej wprowadzane ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Do najistotniejszych należą:

  1. Przywrócenie odrębnego postępowania gospodarczego;
  2. Wprowadzenie pojęcia nadużycia prawa procesowego – oraz przyjęcie negatywnych konsekwencji dla strony która będzie się tego dopuszczać (m.in. grzywna, obciążenie kosztami postępowania itp.)
  3. Dopuszczenie możliwości żądania odsetek za opóźnienie w zapłacie zasądzonych przez Sąd kosztów postępowania
  4. Zmiany dotyczące doręczeń – wprowadzona zostanie instytucja doręczeń dokonywanych przez komornika sądowego – w przypadku braku możliwości doręczenia pozwu pozwanemu w tradycyjny sposób,
  5. Zmiany dotyczące organizacji postępowania – w szczególności zasadą ma się stać „posiedzenie przygotowawcze” i przyjmowanie na nim „planu rozprawy”
  6. Dopuszczenie możliwości składania przez świadka zeznań na piśmie