Zakaz sprzedaży przeczytanych e-booków

W wyroku z 19 grudnia 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że w przeciwieństwie do papierowych książek, nie można sprzedawać e-booków po ich przeczytaniu.

Argumentując swoje stanowisko, TSUE stwierdził, iż sprzedaż e-booka nie oznacza jego publicznego rozpowszechniania, lecz publiczne udostępnianie. W takiej sytuacji nie dochodzi do wyczerpania prawa w obrocie utworem, które odgrywa rolę wyłącznie przy obrocie nośnikami fizycznymi – pozwalając tym samym na swobodny obrót papierowymi książkami. W przeciwieństwie do tradycyjnych książek, handel wtórny e-bookami wymaga zgody wydawcy. W związku z tym, Trybunał wykluczył sprzedaż używanego e-booka bez zgody wydawcy, uznając ją za niedopuszczalną.

Warto zauważyć, że wyrok TSUE ukazuje jak prawa autorskie w stosunku do tych samych treści mogą różnić się ze względu na sposób wydania.