Zasady opodatkowania subwencji finansowych udzielanych w ramach Tarczy Finansowej PFR

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady opodatkowania otrzymanych subwencji finansowych z PFR:

  1. Otrzymanej subwencji podatnik nie zalicza do przychodów podatkowych w PIT i CIT (operacja jest w tym zakresie neutralna podatkowo).

  1. W przypadku zwrotu otrzymanej subwencji, podatnik nie zalicza do kosztów uzyskania przychodów kwoty zwróconego dofinansowania. Oddanie subwencji jest także neutralne podatkowo.

  1. Wydatki sfinansowane z otrzymanej subwencji podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w podatku PIT lub CIT (pod warunkiem spełniania ogólnych warunków zaliczalności wydatków w koszty podatkowe). Sytuacji tej nie zmienia ewentualne umorzenie subwencji (w maksymalnej wysokości 75% otrzymanej subwencji).

  1. Na obecną chwilę, w przypadku umorzenia subwencji, podatnik jest obowiązany zaliczyć do przychodów wartość umorzonego dofinansowania. Zgodnie jednak z komunikatem wydanym przez PFR, możliwość dokonania w 2021 r. częściowego zwolnienia z podatku dokonanych umorzeń analizowane będzie przez Ministerstwo Finansów we współpracy z PFR.