Zmiana wynagrodzeń dla osób kierujących niektórymi spółkami

Dnia 9 września br. wejdzie w życie Ustawa o kształtowaniu wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, która znacząco wpłynie na mechanizm wynagradzania członków zarządu i rad nadzorczych spółek  z udziałem (nawet mniejszościowym) Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i państwowych osób prawnych.

Ustawodawca zniósł możliwość zatrudniania członków zarządu i rad nadzorczych spółek o których mowa powyżej, na podstawie umowy o pracę. W zamian stosowane mają być umowy o świadczenie usług.

W stosunku do wskazanych podmiotów stosowany będzie system wynagradzania zmiennego, którego wysokość zależna będzie między innymi od skali działalności spółki, wartości jej aktywów, osiąganych przychodów, wielkości zatrudnienia itp.

Przewiduje się, iż nowa ustawa wpłynie na działalność ok. 3900 spółek.