+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

1 września 2016 r. wejdzie w życie Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej

 

 

 

1 września 2016 r. wejdzie w życie Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej

8 sie 2016 | Aktualności

Dnia 1 września 2016 roku wejdzie w życie ustawa od sprzedaży detalicznej, czyli tzw. podatek od marketów. Podatnikami podatku będą sprzedawcy detaliczni dokonujący zbycia towarów (rzeczy ruchomych lub ich części). Ustawa za przedmiot opodatkowania przyjmuję przychód ze sprzedaży dokonanej na rzecz konsumentów (tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a także rolników ryczałtowych). W konsekwencji – do podstawy opodatkowania nie będzie wliczana sprzedaż na rzecz przedsiębiorców. Podstawę  opodatkowania podatkiem stanowić będzie  osiągnięta  w  danym miesiącu nadwyżka przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 mln zł. Ponadto do przychodu ze sprzedaży detalicznej nie będzie zaliczany należny podatek VAT.

Istotnym jest, że regulacja nie przewiduje opodatkowania sprzedaży dokonywanej za pośrednictwem Internetu.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą osiągnięcia w danym miesiącu przychodu przekraczającego 17 mln zł i dotyczy przychodu powyżej tej kwoty osiągniętego od tej chwili do końca miesiąca. Ustawa przewiduje skalę progresywną obejmującą 2 stawki oraz dwa progi podatkowe, tj. 0,8 % od przychodu w przedziale od 17 mln zł do 170 mln zł w danym miesiącu a także 1,4 % od przychodu przekraczającego 170 mln zł miesięcznie.

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6