Aktuelles

Aktuelles

Wir sind auf dem Laufenden mit allen Änderungen von Rechtsvorschriften und mit den Neuigkeiten aus der Branche.

Schauen Sie sich die neue Ausgabe des E-Steuerberaters an!

Laden Sie herunter!

Nowe obowiązki dla biur rachunkowych od dnia 31 lipca 2021 r.

Ustawą zmieniającą do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy dodany został punkt 15a, zgodnie z którym instytucjami obowiązanymi są przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162), których podstawową działalnością gospodarczą jest świadczenie usług polegających na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego, niebędący innymi instytucjami obowiązanymi.
Lesen Sie mehr

Zaksięgowanie umorzenia subwencji PFR – wskazówki

Zaniechanie poboru podatku od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej lub finansowania preferencyjnego udzielonych przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) dotyczy dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od 1 czerwca 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku.
Lesen Sie mehr

Umorzenie subwencji PFR – kwestie podatkowe

W dniu 16 lipca 2021 roku podpisane zostało rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej lub finansowania preferencyjnego udzielonych przez Polski Fundusz Rozwoju
Lesen Sie mehr

LIMITY OSÓB A DANE O ZASZCZEPIENIU PRZECIWKO COVID-19

W obowiązujących przepisach związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 (w szczególności w rozporządzeniu w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii) określone zostały różnego rodzaju limity osób mogących uczestniczyć w pewnych wydarzeniach, do których nie wlicza się m.in. osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.
Lesen Sie mehr

Nieuczciwe wykorzystanie przewagi kontraktowej

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko sieci sklepów spożywczych działającej na terenie Polski (dalej także: „spółka”) z uwagi na podejrzenie, iż w trakcie ustalania warunków współpracy z kontrahentami wykorzystuje ona w nieuczciwy sposób przewagę kontraktową.
Lesen Sie mehr

Wydłużenie do 30 listopada 2021r. możliwości skorzystania z uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego Zmiany Prawa restrukturyzacyjnego od 1 grudnia 2021r.

Dotychczas uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne uregulowane jest na mocy przepisów art. 15 – 25 ustawy „covidowej” z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, zwanej również „Tarczą 4.0.”.
Lesen Sie mehr

Wenn Sie unsere Unterstützung brauchen,

nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

Wir garantieren eine individuelle Betrachtungsweise für jeden Kunden!

Kontakt