News

News

We stay up-to-date with all changes in law and with news in the branch.

See the latest issue of our electronic tax adviser!

Download

Oskładkowanie wynagrodzenia prokurenta

Do końca 2021 r. osoby fizyczne będące prokurentami, którzy otrzymywali wynagrodzenie z tytułu pełnienia tej funkcji wyłącznie na podstawie uchwały wspólników spółki
Read more

If you need our support,

do not hesitate to contact us!

We guarantee an individual approach to each customer!

Contact