+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 18 lipca 2022 r. sygn. 0111-KDIB1-1.4010.231.2022.2.MF

 

 

 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 18 lipca 2022 r. sygn. 0111-KDIB1-1.4010.231.2022.2.MF

16 sie 2022 | CIT Estoński

Pytanie:

Czy kwota wypłacanych świadczeń pieniężnych przez Spółkę na rzecz Wspólników z tytułu świadczenia Usług będzie stanowić dochód w zakresie ukrytego zysku i będzie podlegać opodatkowaniu Ryczałtem po stronie Wnioskodawcy?

Stanowisko DKIS:

Przechodząc na grunt analizowanej sprawy, biorąc pod uwagę przywołane wyżej uregulowania prawne stwierdzić należy, że wypłata przez Wnioskodawcę wynagrodzenia na rzecz wspólników za comiesięczne świadczenia w postaci najmu nieruchomości, w której prowadzone jest centrum medyczne oraz udostępnienie specjalistycznego sprzętu medycznego, a także usług medycznych świadczonych na rzecz Wnioskodawcy, nie będzie stanowiła dochodu z tytułu ukrytych zysków określonych w art. 28m ust. 3 ustawy CIT. Wynagrodzenie na rzecz wspólników (podmiotów powiązanych) zostanie ustalone na poziomie rynkowym, a charakter ponoszonych wydatków związany jest z przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy w zakresie związanym z jego funkcjonowaniem. Ponadto zakres usług w prowadzonej przez Spółkę działalności nie jest taki sam, jak u wspólników w ramach prowadzonych przez nich działalności gospodarczych. Dodatkowo, jak wskazano w uzupełnieniu wniosku, wynajem nieruchomości oraz sprzętu medycznego nie będzie w rzeczywistości służyło dokapitalizowaniu Spółki.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, iż kwota wypłacanych świadczeń pieniężnych przez Spółkę na rzecz Wspólników z tytułu świadczenia Usług nie będzie stanowić dochodu w zakresie ukrytego zysku i nie będzie podlegać opodatkowaniu Ryczałtem po stronie Wnioskodawcy jest prawidłowe z zastrzeżeniem, że wypłacane świadczenia pieniężne na rzecz podmiotów powiązanych (tu: wspólników) w istocie będzie odpowiadać wartości rynkowej, wypłacone na rzecz podmiotów powiązanych świadczenia pieniężne z tytułu świadczonych przez nich usług nie będzie w rzeczywistości służyło dokapitalizowaniu tych podmiotów, do zawarcia transakcji z  podmiotami powiązanymi doszłoby niezależnie od istniejących powiązań między stronami transakcji a zawarcie wskazanych transakcji wynika z faktycznych potrzeb biznesowych Wnioskodawcy.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6