+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Jedna składka zdrowotna od uczestnictwa w wielu spółkach komandytowych

 

 

 

Jedna składka zdrowotna od uczestnictwa w wielu spółkach komandytowych

10 lut 2022 | Aktualności

Zgodnie z nowymi przepisami wspólnicy spółki komandytowej od 2022 roku pozostają na ryczałtowej formie opłacania składki zdrowotnej, jednak na innych zasadach. W ich przypadku składka zdrowotna wynosi 9% podstawy, którą jest kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z czwartego kwartału roku poprzedniego, ogłaszanego przez GUS. W praktyce zdarza się, że komandytariusz prowadzi kilka rodzajów działalności gospodarczej i jest wspólnikiem w kilku spółkach. Ile składek zdrowotnych w takiej sytuacji jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorca?

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez Polski Ład gdy ubezpieczony prowadzi kilka rodzajów działalności i stosuje różne formy opodatkowania, składkę na ubezpieczenie zdrowotne oblicza odrębnie dla każdej z form podatkowych (zasady ogólne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa) od podstawy wymiaru ustalonej odrębnie dla działalności opodatkowanej daną formą. Gdy ubezpieczony prowadzi kilka rodzajów działalności, do których stosuje różne formy opodatkowania i dodatkowo prowadzi działalność, z której przychody nie są przychodami z działalności gospodarczej (np. jest wspólnikiem w dwóch spółkach komandytowych), to oblicza tylko jedną składkę od podstawy wymiaru właściwej dla osób nieuzyskujących przychodów z działalności gospodarczej, tj. od 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku.

Przykład:

Pan Michał prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG. Oprócz tego jest też wspólnikiem w spółce jawnej oraz wspólnikiem w czterech spółkach komandytowych i jednoosobowej spółce z o.o.  Przychody z tytułu działalności indywidualnej oraz z tytułu uczestnictwa w spółce jawnej dla celów podatkowych traktowane są jako przychody z działalności gospodarczej. Od przychodów uzyskiwanych z działalności prowadzonej indywidualnie pan Michał opłaca podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, natomiast dochody z udziału w spółce jawnej opodatkowuje na zasadach ogólnych (według skali podatkowej). Przychody uzyskiwane z tytułu działalności prowadzonej jako wspólnik spółki komandytowej oraz spółki z o.o. nie są – dla celów podatku dochodowego – traktowane jako przychody z działalności gospodarczej.

Od 1 stycznia 2022 r. pan Michał powinien opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne odrębnie od:

-przychodów z działalności indywidualnej (według zasad obowiązujących przedsiębiorców opłacających ryczałt),

-dochodów ze spółki jawnej (według zasad obowiązujących przedsiębiorców, którzy opłacają podatek dochodowy na zasadach ogólnych),

działalności prowadzonej jako wspólnik w czterech spółkach komandytowych i jednoosobowej spółce z o.o. – jedną składkę naliczaną od podstawy wymiaru stanowiącej 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku.

 Stanowisko to zostało potwierdzone na oficjalnej stronie internetowej ZUS w zakładce „Zmiany w składce zdrowotnej od 2022 r. – najczęściej zadawane pytania”.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6