+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Likwidacja użytkowania wieczystego

 

 

 

Likwidacja użytkowania wieczystego

1 sie 2018 | Aktualności

Senat bez poprawek przyjął ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów. Ustawa ta zakłada, iż od 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielolokalowymi zostanie przekształcone w prawo współwłasności gruntu na rzecz właścicieli domów i lokali położonych na takich gruntach.

Powyższa Ustawa oczekuje na podpis prezydenta.

Zgodnie z przyjętymi przez parlament rozwiązaniami użytkowanie wieczyste działek zabudowanych budynkami mieszkalnymi zarówno jednorodzinnymi jak i wielorodzinnymi zostanie przekształcone we własność lub współwłasność. Nadto likwidacji ulegnie również możliwość ustanawiania nowego prawa użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe.

Po nowelizacji organy pobierające jak dotąd opłatę za użytkowanie wieczyste będą wydawać zaświadczenia potwierdzające uwłaszczenie (wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta).

Zaświadczenia z urzędu będą wydawane w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia lub na wniosek właściciela w ciągu 4 miesięcy od dnia otrzymania takiego wniosku. Natomiast Sądy po otrzymaniu dokumentów dokonają stosownych wpisów w księgach wieczystych.

Co istotne, w celu przekształcenia koniecznym będzie uiszczenie opłaty przekształceniowej w wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, która obowiązywała w dniu przekształcenia. Opłatę przekształceniową należy uiszczać do dnia 31 marca każdego roku przez 20 lat.

Jednakże ustawodawca przewidział również bonifikatę, wedle której dotychczasowi właściciele gruntów będą uprawnieni do udzielania bonifikat za opłacenie należności „z góry”. W odniesieniu do gruntów należących do Skarbu Państwa, dla tych którzy zobowiążą się do uiszczenia całej sumy jednorazowo w pierwszym roku, bonifikata wyniesie, aż 60%, a w każdym kolejnym roku będzie obniżana o 10 %.

Natomiast samorządy decyzje o wysokości bonifikaty będą podejmowały we własnym zakresie.

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6