+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Nowe wzory deklaracji VAT obowiązujące od lipca 2018 r.

 

 

 

Nowe wzory deklaracji VAT obowiązujące od lipca 2018 r.

24 sie 2018 | Aktualności

Od rozliczenia za lipiec 2018 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji VAT-7 (wersja 18). Natomiast dla rozliczeń kwartalnych, począwszy od rozliczenia za III kwartał 2018 r., obowiązuje nowy wzór deklaracji VAT-7K (wersja 12). Od rozliczenia za lipiec obowiązują również nowe wzory deklaracji VAT-8 (wersja 9), VAT-12 (wersja 4) i VAT-9M (wersja 8).

W nowej deklaracji podatnik niebędący osobą fizyczną będzie wpisywał tylko swoją pełną nazwę. Nie trzeba będzie podawać numeru REGON. Natomiast osoby fizyczne nadal będą podawać imię i nazwisko oraz datę urodzenia. Dla każdego podatnika numer NIP pozostaje podstawowym identyfikatorem podatkowym.

Od rozliczenia za lipiec lub III kwartał 2018 r. obowiązują nowe zasady ubiegania się o zwrot VAT. W związku z tym ustawodawca zmienił deklaracje VAT-7/VAT-7K, dostosowując je do nowych regulacji. Podatnik, który będzie chciał uzyskać zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni od złożenia deklaracji, będzie mógł to zrobić na dwa sposoby, wnioskując o zwrot na rachunek VAT (ten sposób jest nowością i wynika z wprowadzenia do ustawy o VAT systemu podzielonej płatności, czyli split payment) lub na swój rachunek bankowy w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym. Zasady zwrotu w terminie 60 dni nie uległy zmianie. Nadal jest to podstawowy termin zwrotu. Aby uzyskać zwrot podatku w tym terminie, nie trzeba zasadniczo składać wniosków. Wystarczy samo zadeklarowanie kwoty zwrotu w deklaracji VAT-7/VAT-7K. Otrzymanie zwrotu podatku naliczonego w terminie 180 dni wymaga przede wszystkim złożenia wraz z deklaracją podatkową umotywowanego wniosku w tej sprawie. W nowej deklaracji zostało już wprost wskazane, że musi to być formularz VAT-ZZ.

Jeśli kwota VAT należnego jest większa od kwoty VAT naliczonego, oznacza to, że podatnik musi zapłacić VAT do urzędu. W związku z wprowadzeniem systemu split payment podatnik, który zapłaci cały podatek z rachunku VAT przed terminem, może obniżyć kwotę do wpłaty. W takim przypadku kwota w poz. 54 deklaracji  jest wpisywana w pełnej wysokości, tylko kwota do wpłaty na rachunek bankowy jest obniżana o przysługującą zniżkę.

W nowej deklaracji nie ma już pozycji przeznaczonej na podpis podatnika. Jest to zmiana techniczna wynikająca z faktu, że deklaracje VAT-7/VAT-7K składane są wyłącznie elektronicznie. Dlatego podatnicy wysyłający deklaracje muszą je opatrzyć wyłącznie podpisem elektronicznym lub skorzystać z profilu zaufanego, bądź skorzystać z oprogramowania umożliwiającego uzyskanie UPO.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6