+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Nowelizacja kodeksu cywilnego – zawezwanie do próby ugodowej już nie przerwie biegu przedawnienia

 

 

 

Nowelizacja kodeksu cywilnego – zawezwanie do próby ugodowej już nie przerwie biegu przedawnienia

13 maj 2022 | Aktualności

Przypominamy, że w dniu 30 czerwca 2022 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego zmieniająca skutek złożenia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej.

Do tej pory, w literaturze i orzecznictwie dominował pogląd, zgodnie z którym złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej przerywało bieg przedawnienia roszczenia, czyli termin przedawnienia liczony był od początku. Ewentualne rozbieżności poglądów odnosiły się do skutku, jaki powodowało złożenie i kolejnego wniosku o zawezwanie do próby ugodowej.

Przedmiotowa nowelizacja zmienia całkowicie skutek złożenia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej w kontekście biegu terminu przedawnienia.

Zgodnie z dodanym pkt 6) do art. 121 Kodeksu cywilnego, bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu:

6) co do roszczeń objętych wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej – przez czas trwania postępowania pojednawczego.

W związku z powyższym, w przypadku roszczeń objętych wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej, termin przedawnienia nie rozpocznie się, a rozpoczęty ulegnie zawieszeniu przez czas trwania postępowania pojednawczego. Po jego zakończeniu – termin przedawnienia będzie biegł dalej.

W praktyce nowelizacja oznacza, że termin przedawnienia ulegnie jedynie przedłużeniu o czas trwania postępowania pojednawczego, a dotychczas termin ten biegł od początku. Niewątpliwie dokonana zmiana przepisów wyeliminuje dotychczasową praktykę wierzycieli składania wniosków o zawezwanie do próby ugodowej wyłącznie w celu uniknięcia przedawnienia roszczenia, jak również usunie rozbieżności stanowisk w doktrynie i orzecznictwie co do skutków kolejnych wniosków o zawezwanie do próby ugodowej oraz przywróci zamierzoną pierwotnie przez ustawodawcę rolę postępowania polubownego.

Co ważne, zgodnie z przepisami przejściowymi do tej nowelizacji, do postępowań pojednawczych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji zastosowanie będą miały przepisy dotychczasowe – a zatem skutecznie złożony wniosek przed dniem 30 czerwca 2022 r. co do zasady spowoduje jeszcze przerwanie biegu przedawnienia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2021 r. poz. 2459.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6