+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Odpisy na fundusz inwestycyjny – sposób na jednorazowe obniżenie podstawy opodatkowania

 

 

 

Odpisy na fundusz inwestycyjny – sposób na jednorazowe obniżenie podstawy opodatkowania

17 sty 2023 | Aktualności

Odpisy na wyodrębniony fundusz inwestycyjny to rozwiązanie umożliwiające szybkie i jednorazowe obniżenie podstawy opodatkowania. Pozwala ona na jednorazowe zaliczenie do kosztów podatkowych wydatków na środki trwałe, które zostaną zakupione w przyszłości. Z tego rozwiązania skorzystać mogą podatnicy, którzy spełniają warunki opodatkowania estońskim CIT, lecz nie stosują tej formy opodatkowania.

Jak to działa w praktyce?

Spółka przeznaczając zysk z poprzedniego roku podatkowego na specjalny fundusz inwestycyjny w sposób jednorazowy zalicza w koszty uzyskania przychodów te środki. W konsekwencji pozwala to na obniżenie opodatkowania w roku podatkowym, w którym dokonano przelewu środków na specjalny fundusz inwestycyjny. Przykładowo:

Spółka kapitałowa, jeżeli spełnia warunki podmiotowe, może przeznaczyć w 2022 r. kwotę zysku osiągniętego w 2021 r. na fundusz inwestycyjny, a przeznaczona kwota stanowi dla Spółki koszt podatkowy w 2022 r.

Przekazanie środków na specjalny fundusz inwestycyjny następuje poprzez odpis na kapitał rezerwowy z zysku z poprzedniego roku podatkowego (co ogranicza kwotę możliwą do zaliczenia w koszty podatkowe), przy czym przelew na ww. fundusz spółki musi nastąpić na rachunek prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego lub tzw. podmiotu kwalifikowanego. Środki przekazane na fundusz inwestycyjny powinny zostać wydatkowane na cele inwestycyjne w roku, w którym dokonano tego odpisu lub kolejnym roku podatkowym, przy czym istnieje możliwość przedłużenia terminu do 3 lat.

Przeznaczenie środków na specjalny fundusz inwestycyjny i zaliczenie ich na inwestycje ogranicza możliwość zaliczenia kosztów podatkowych w przyszłości, tj. kosztem podatkowym nie będą przede wszystkim wydatki na nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub odpisów z tytułu zużycia środków trwałych od tej części ich wartości, która została sfinansowana ze środków funduszu.

Przykład: Spółka dokonała przelewu środków na fundusz inwestycyjny w 2021 r., w rezultacie  przelane środki stanowią dla niej koszt uzyskania przychodu w 2021 r. Spółka zakupiła środki trwałe w 2022 r., które sfinansowała z funduszu inwestycyjnego – poniesiony wydatek nie stanowi dla Spółki kosztu podatkowego w 2022 r.

Jakie wydatki?

Przez wydatki na cele inwestycyjne rozumie się faktycznie poniesione w roku podatkowym:

1) wydatki na nabycie fabrycznie nowych środków trwałych lub wytworzenie środków trwałych,

2) opłaty przeznaczone na spłatę wartości początkowej środków trwałych, z wyłączeniem umowy leasingu operacyjnego,

– zaliczonych do grup 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), z wyłączeniem samochodów osobowych, środków transportu lotniczego, taboru pływającego oraz innych składników majątku służących głównie celom osobistym wspólników spółki lub członków ich rodzin.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zastosowaniem odpisów na fundusz inwestycyjny, zapraszamy do kontaktu.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6