+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Ostateczny termin na zatwierdzenie sprawozdań finansowych

 

 

 

Ostateczny termin na zatwierdzenie sprawozdań finansowych

29 wrz 2022 | Aktualności

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy, iż wraz z dniem 30 września 2022 r. mija ostateczny termin na zatwierdzenie sprawozdań finansowych dla podmiotów, których rok obrotowy zakończył się 31 grudnia 2021 r. Podobnie jak w poprzednich dwóch latach, ustawowy termin został wyjątkowo wydłużony.

Termin na złożenie sprawozdań finansowych do KRS lub KAS wynosi odpowiednio:

  1. 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego – dla jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, które nie sporządzają sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości – MSR [sprawozdania składane do KRS],
  2. 10 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego – podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, niewpisani do rejestru przedsiębiorców KRS, którzy mają obowiązek sporządzać sprawozdanie finansowe [sprawozdania składane do KAS].

Sprawozdania finansowe składa się:

  1. do KRS za pośrednictwem systemów teleinformatycznych: RDF (bezpłatny) lub S24 (odpłatny),
  2. do KAS za pośrednictwem aplikacji e-Sprawozdania Finansowe dostępnej na stronie Ministerstwa Finansów.

Podmioty wpisane do Rejestru Stowarzyszeń KRS, nieprowadzące działalności gospodarczej, co do zasady nie przesyłają sprawozdań finansowych do KRS, a bezpośrednio do KAS. Dotyczy to: stowarzyszeń, związków zawodowych, organizacji pracodawców, izb gospodarczych, fundacji, przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, społeczno-zawodowych organizacji rolników, organizacji samorządu zawodowego, organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła i Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, składają sprawozdanie Pozostałe podmioty ujawnione w Rejestrze Stowarzyszeń (i nie prowadzące działalności gospodarczej) – np. Zakłady Opieki Zdrowotnej – zobowiązane są do składania sprawozdań finansowych do KRS. W takim przypadku nie jest jednakże możliwe skorzystanie z systemu RDF.

Równocześnie przypominamy, że Organizacje pożytku publicznego zamieszczają zatwierdzone przez właściwy organ organizacji sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności za ubiegły rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Obowiązek ten dotyczy wszystkich organizacji pożytku publicznego, bez względu na to, czy były uprawnione do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, czy też nie. Obowiązek do opublikowania sprawozdań merytorycznych dla podmiotów OPP za rok 2021 mija wyjątkowo 17 października 2022 r.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6