Wyższa kwota dofinansowania posiłku pracownika wolna od ZUS

W związku z nowelizacją rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, od 1 września 2023 r. z 300 zł do 450 zł wzrosła maksymalna kwota dofinansowania posiłków dla pracowników, która wyłączona jest z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zgodnie z rozporządzeniem, do podstawy wymiaru składek nie wlicza się (do wskazanego limitu) wartości finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu oraz wartość otrzymanych przez pracowników bonów, talonów, kuponów i kart przedpłaconych uprawniających do nabycia wyłącznie posiłków w placówkach gastronomicznych lub handlowych.