Adres agenta również w NIP-8

Jeżeli spółka sprzedaje swoje produkty za pośrednictwem agentów, jako adresy miejsc prowadzenia przez nią działalności gospodarczej powinna zgłosić w NIP-8 także adresy lokali tych agentów. Organ wyjaśnił, że należy podać adresy tych miejsc, dla których są spełnione następujące warunki:

– w danym miejscu przedsiębiorca podejmuje czynności w zakresie działalności gospodarczej lub, a także czynności wspomagające działalność przedsiębiorcy,

– czynności wykonywane w ramach działalności gospodarczej lub ją wspomagające są wykonywane w sposób zorganizowany i ciągły lub chociażby częstotliwy. Przy czym czynności te mogą być prowadzone przy wykorzystaniu zaplecza osobowo-rzeczowego niebędącego własnością podatnika.

Źródło: Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 8 lutego 2023 r., sygn. 0114-KDIP2-1.4010.282.2022.2.MR1