Aplikacja mObywatel – zrównanie pod względem prawnym dokumentów cyfrowych z dokumentami w tradycyjnej formie

Korzystanie z aplikacji mObywatel jest i będzie dobrowolne, a także bezpłatne.

Te osoby, które zdecydują się z niej korzystać, zyskają m.in. następujące uprawnienia:

– cyfrowy dokument tożsamości, który zawierać będzie dane z Rejestru Dowodów Osobistych i z rejestru PESEL (będzie akceptowany wszędzie tam, gdzie potrzebujemy okazać dokument tożsamości np. bank, urząd itp.);

– potwierdzanie nabytych uprawnień kierowcy i sprawdzenie punktów karnych;

– korzystanie z mLegitymacji emeryta-rencisty ZUS, szkolnej lub studenckiej, adwokackiej, poselskiej;

– realizowanie eRecepty bez podawania numeru PESEL.