Brak akceptacji noty korygującej nie wyłącza prawa do odliczenia VAT

W sytuacji, gdy w treści faktur wystawionych dla spółki przez firmę leasingową błędnie wskazano NIP spółki, to dopuszczalne jest skorygowanie takiego błędu za pomocą wystawionych przez spółkę not korygujących. W związku z tym, że nota korygująca, która koryguje błąd w NIP, nie ma wpływu na wartość dokonanej transakcji, brak akceptacji noty nie skutkuje brakiem możliwości odliczenia VAT z faktury pierwotnej zawierającej błędny NIP nabywcy.

Źródło: Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 27 stycznia 2023 r.  sygn. 0111-KDIB3-1.4012.931.2022.1.WN