Czynny żal od 1 stycznia tylko do wyznaczonego urzędu

Od 1 stycznia 2023 r. do prowadzenia postępowań w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe z kodeksu karnego skarbowego został wyznaczony jeden naczelnik urzędu skarbowego w każdym województwie. Będą oni również brali udział w postępowaniach przed sądami w sprawach o te przestępstwa i wykroczenia skarbowe.

I tak od 1 stycznia 2023 r. dla:

– podatników z województwa śląskiego naczelnikiem właściwym dla złożenia czynnego żalu jest Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach,

– podatników z województwa małopolskiego naczelnikiem właściwym dla złożenia czynnego żalu jest Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto.

Zmiana ta może wpływać również na instytucję czynnego żalu. Wysłanie go do urzędu właściwego według miejsca zamieszkania lub siedziby może bowiem spowodować, że podatnik złoży na siebie swojego rodzaju donos pozbawiony mocy ochronnej.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania.