Darowizna przekazana w gotówce a zwolnienie z podatku od spadków i darowizn

Zasadą jest, że darowizna pieniężna dokonana między członkami najbliższej rodziny (np. matka i syn) jest zwolniona z podatku od spadków i darowizn, jeżeli obdarowany zgłosi ten fakt do urzędu skarbowego w ciągu pół roku oraz jeżeli środki pieniężne zostały przekazane przelewem na rachunek bankowy obdarowanego (art. 4a ustawy o SiD).

Do tej pory skarbówka traktowała ww. przepis bardzo rygorystycznie i nie zezwalała na zwolnienie z podatku darowizn pieniężnych, które zostały przekazane gotówką (nawet jeżeli pieniądze od razu zostały wpłacone na rachunek bankowy). Co ciekawe, sądy administracyjne zwykle pozwalały w takich przypadkach stosować zwolnienie, a więc podatnicy, którym skarbówka odmówiła – mogli walczyć przed sądem, często z pozytywnym skutkiem.

W najnowszej interpretacji indywidualnej o sygn. 0111-KDIB2-2.4015.140.2021.1.MM, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przełamuje rygorystyczne stanowisko organów skarbowych i zezwala na zwolnienie z podatku darowizny gotówkowej pod pewnymi warunkami. By skorzystać ze zwolnienia z podatku, najbliższa rodzina nie musi zlecać przelewu. Pieniądze można przynieść do banku i wpłacić na konto – ważne, by wpłaty dokonywał darczyńca, a nie osoba obdarowana.