Dłuższy termin na złożenie deklaracji CIT-8E

Informujemy, że Ministerstwo Finansów planuje przedłużenie terminu na deklaracji podatkowej CIT-8E do 30 września 2022. Deklarację CIT-8E w 2022 r. składają podatnicy opodatkowani ryczałtem od dochodów spółek, czyli tzw. „Estońskim CIT”, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 1 grudnia 2021 do 31 maja 2022. W związku z tym, że deklaracja ta jest związana z nową formą opodatkowania, podatnicy postulowali o przedłużenie terminu na wykonanie obowiązku deklaracyjnego.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 17 czerwca 2022 r.) Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Rozporządzenie wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Link do projektu znajdą Państwo poniżej:

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/502/12361051/12888600/12888601/dokument561897.pdf