Dochód ze sprzedaży kryptowalut a estoński CIT

Spółka musi stosować przepisy dotyczące opodatkowania dochodów ze sprzedaży walut wirtualnych, nawet jeżeli jest ona objęta CIT estońskim. Fakt, że przepisy o estońskim CIT nie odsyłają bezpośrednio do stosowania art. 22d CIT (opodatkowanie walut wirtualnych), nie oznacza, że zasady te nie obowiązują spółek na estońskim CIT.

Dochód taki nie podlega więc opodatkowaniu za zasadzie estońskiego CIT, a na zasadzie ogólnej.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 3 lutego 2023 r. (0114-KDIP2-2.4010.222.2022.1.IN).