Dodatkowy podatek od wielu mieszkań

Jak powszechnie wiadomo, od 31 sierpnia 2023 r. kupujący swoje pierwsze mieszkanie będzie zwolniony z PCC. Warto jednak podkreślić, że w ramach nowelizacji od 1 stycznia 2024 r. wprowadzony zostanie natomiast dodatkowy, 6% podatek od zakupu szóstego i każdego następnego mieszkania. Podatek obejmie mieszkania w jednym lub kilku budynkach, znajdujących się na jednej nieruchomości gruntowej. Nabywcy będą musieli zapłacić dwie daniny – VAT i dodatkowy PCC. Do tej pory takie połączenie nie występowało w obrocie prawnym.