Dywidenda po śmierci członka spółdzielni a właściwe opodatkowanie

Dywidenda przyznana po śmierci członka spółdzielni, za rok, w którym jeszcze żył, podlega przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn, a nie o podatku dochodowym. NSA w wyroku poprzedzającym wydanie interpretacji wskazał, że dywidenda należna za okres życia członka spółdzielni wchodzi w skład spadku po nim. Sąd wyjaśnił, że dziedziczeniu podlegają również prawa niewymagalne i nieskonkretyzowane Zdaniem sądu, skoro spadkobierca wstępuje w sytuację prawną swojego poprzednika (spadkodawcy), to stan oczekiwania (ekspektatywa powstania prawa) przechodzi na niego drogą dziedziczenia.

Wyrok NSA z 29 kwietnia 2022 r., sygn. akt III FSK 4565/21, Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 25 października 2022 r., sygn. 0111-KDIB2-2.4015.3.2021.10.MM.