Estoński CIT a reprezentacja firmy

Wydatek tego typu należy rozpatrywać pod kątem ewentualnego uznania za niezwiązany z działalnością gospodarczą (chyba, że na targi wyjeżdża wspólnik – w tym zakresie można mówić o ukrytym zysku). Jeżeli wydatki związane z reprezentacją będą proporcjonalne do działalności Spółki i w sposób logiczny z nią związane (np. udział w targach przedsiębiorstw o podobnym profilu, tej samej branży, itp.) wydaje się, że nie będą stanowić wydatku niezwiązanego z działalnością gospodarczą. Należy jednak wskazać, że targi w „krajach egzotycznych” lub reprezentacja na wydarzeniach zupełnie niezwiązanych ze Spółką może stanowić taki wydatek.

Przewodnik po Estońskim CIT wydany przez MF wprost wskazuje, że wydatki na reprezentację mogą stanowić dochód z tytułu ukrytego zysku. W konsekwencji aby uniknąć wątpliwości warto wziąć pod uwagę reprezentowanie Spółki przez osoby inne niż udziałowców.

Niestety nie wydano jeszcze w tym zakresie interpretacji indywidualnych.